AB24 Oy ja Turku Energia tekevät yhteistyössä Kokonaisarkkitehtuuria (KA)

26.09.2013

Kokonaisarkkitehtuurilla (Enterprise Architecture, EA) voidaan vähentää liiketoiminnan prosessien ja ICT:n monimutkaisuutta ja parantaa kustannustehokkuutta.

Kokonaisarkkitehtuuri on strategisen johtamisen väline, jonka avulla yhtenäistetään liiketoiminnan kehittämistä. Kokonaisarkkitehtuuri parantaa organisaation kykyä saavuttaa tavoitteensa. Sen avulla ICT:n kehittämisestä tulee ennakoivaa ja se saadaan sidotuksi liiketoiminnan kehittämiseen.

Erityisesti julkishallinnossa taustalla on uusi tietohallintolaki, joka edellyttää kokonaisarkkitehtuurin käyttöä. Julkisen hallinnon ICT-strategiassa on asetettu tavoite, että vuonna 2020 käyttäjien tarpeista lähtevät palvelut ja tiedot ovat helposti ja turvallisesti saatavilla.

Lisää tietoa asiasta AB24 Oy:n myynti.

05.04.2017AB24 Oy toimitti Turku Energialle IBM:n tallennusratkaisun
26.09.2013AB24 Oy ja Turku Energia tekevät yhteistyössä Kokonaisarkkitehtuuria (KA)
20.09.2013AB24 Oy toimitti uuden työasemavirtualisointiratkaisun Kårkulla samkommunille